WAAROM

 

het les tours des miracles project wil de mensheid wereldwijd de boodschap brengen dat

 

het mooiste geschenk, dat we onszelf kunnen geven, is er bewust voor te kiezen om opnieuw als individu maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te leven met ons ware, authentieke zelf; zo zullen we ons grenzeloos potentieel optimaal ontdekken, ontwikkelen en benutten en bovendien gezond, zonder mentaal lijden en maximaal verbonden met onze omgeving door het leven gaan

 

het mooiste geschenk, dat we aan onze kinderen kunnen geven, is er bewust voor te kiezen om hen te laten opgroeien in gemeenschappen van individuen, die maximaal en onvoorwaardelijk verbonden leven met hun ware, authentieke zelf en hun omgeving; zo zullen zij hun ganse leven verbonden blijven leven met hun ware, authentieke zelf

 

het mooiste geschenk, dat we aan het universum kunnen geven, is om er als mensheid collectief bewust voor te kiezen om maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te leven met ons ware, authentieke zelf; aldus zijn we in staat om ook maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te leven met onze omgeving en zodoende eerst de aarde en vervolgens het zonnestelsel als goede herders-conciërges te beheren

 

 

HOE

 

het les tours des miracles project wil op grote schaal volwassenen bewust maken van

 

 • de vicieuze cirkel van een leven met/zonder volledige verbondenheid met ons ware, authentieke zelf  

  • dat we als pasgeboren mens volledig verbonden met ons ware, authentieke zelf leven

  • dat de (mini)trauma’s ervoor zorgen dat we als opgroeiende mens in min of meerdere mate deze verbinding verliezen; dit verlies zorgt ervoor dat we ons potentieel niet maximaal ontdekken, ontwikkelen en benutten en heeft een negatief effect op onze gezondheid en mentale welzijn

  • dat mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder vaak elkaars gedrag kopiëren; als wij leven zonder volledige verbondenheid met ons ware, authentieke zelf, wordt dit gekopieerd door onze omgeving, hetgeen een vicieuze cirkel genereert

  • dat na onze dood deze verbondenheid opnieuw volledig gereset wordt door de bron en de cyclus dan gewoon opnieuw begint

 

 • hoe de vicieuze cirkel van een leven zonder volledige verbinding met ons ware, authentieke zelf kan doorbroken worden

  • dat wij als volwassenen er zelf bewust voor kunnen kiezen om terug meer en meer verbonden te leven met ons ware, authentieke zelf, maar dat dit grote weerstand in ons oproept omdat we nu eenmaal gewoontedieren zijn

  • dat onze gezondheidsproblemen en ons mentale lijden de sleutels vormen van dit transformatieproces

 

eveneens wil het les tours des miracles project op grote schaal het terug meer verbonden leven met ons ware, authentieke zelf faciliteren

 

verder wil het les tours des miracles project wereldwijd het aansluiten bij gemeenschappen van individuen, die volledig verbonden leven met hun ware, authentieke zelf, faciliteren, zodat deze gemeenschappen opnieuw kunnen groeien en bloeien

tot slot het wil het project de ware, authentieke verbondenheid tussen deze authentieke gemeenschappen faciliteren 

 

WAT

  

bewust maken via duiding van de klassieke cyclus van het leven met/zonder volle verbondenheid met ons ware, authentieke zelf

 

faciliteren van het terug meer en meer verbonden leven met ons ware, authentieke zelf

 

 • een game changer methodiek, die ons toelaat op een eenvoudige, efficiënte en gratis toegankelijke manier om terug meer verbonden te leven met ons ware, authentieke zelf

 • zelfevaluatie van onze authenticiteit/verbondenheid

 • platform voor inspirerende biografieën over zoektochten naar een leven in maximale verbondenheid met ons ware, authentieke zelf

 

faciliteren van het aansluiten bij authentieke gemeenschappen door de wereldwijde locaties en contactgegevens in kaart te brengen van deze gemeenschappen van individuen, die in volledige verbondenheid leven met hun ware, authentieke zelf

via de beschrijving van de gemeenschap, de omgeving en het klimaat kan ieder lid van deze authentieke gemeenschappen een gepersonaliseerde tours des miracles-tocht maken en halt houden bij authentieke gemeenschappen, die hem/haar triggeren

op dit moment is nog niet volledig duidelijk hoe de verschillende authentieke gemeenschappen concreet op een ware, authentieke manier met elkaar verbonden zullen worden, maar het is evident, dat technologie daarin een centrale rol zal vervullen