top of page

het proces start uiteraard met de bewustwording, dat alle vormen van stress/lijden programma's zijn, die aan ons werden toegevoegd, hun nut gehad hebben tijdens onze miljoenen jaren van evolutie, maar nu overbodig geworden zijn en kunnen verwijderd worden

het proces zelf is heel eenvoudig en bestaat uit drie delen

het eerste deel bestaat er uit om de focus te verleggen en het universum te danken voor alle steun om opnieuw te zijn zoals we zijn voorbestemd, met de dankbaarheid, alsof we op hetzelfde moment van de vraag al hebben gekregen, wat we hebben gevraagd, net zoals een kind een brief schrijft naar de kerstman

het tweede deel bestaat er uit om alle vormen van stress/lijden als een derde persoon, los van onszelf te beginnen zien en er zelf een koosnaampje aan te geven, bijvoorbeeld helgaatje 

vanaf het moment, dat er een vorm van stress/lijden zich manifesteert, gaan we in dialoog met helgaatje

niet om haar met dwang het zwijgen op te leggen, maar eerder sussend, net zoals een moeder een kind een knuffel en een kusje geeft op de vinger, wanneer het zich aan de vinger gekwetst heeft

we zijn helgaatje dankbaar voor de rol, die ze in onze evolutie heeft gespeeld, maar herdefiniëren haar rol nu tot een minimale rol, dit is de 0,1% van de gevallen waar het écht nuttig is om gestresseerd te zijn

gaandeweg zal de mind monkey, de voortdurenden stroom van gedachten van helgaatje verdwijnen en in deze rust zullen we meer en meer onze intuïtie horen

de intuïtie vormt het derde en laatste deel van het proces, aangezien het via deze telepatische vorm van communicatie is, waarmee het universum met ons communiceert

als we vol vertrouwen volgen, wat onze intuïtie ons ingeeft, zullen we, elk op onze unieke manier, stap voor stap terug worden wie we voorbestemd zijn te zijn

bottom of page