top of page

zoals we eerder hebben gezien, zal de mate, waarin de ziel van een kind verbonden blijft met de (((universele ziel))), hoofdzakelijk afhangen van de mate waarin de omgeving, waarin ze opgroeit, verbonden is met de (((universele ziel))) 

 

de ziel van een kind, dat opgroeit in een gemeenschap, die grotendeels verbonden is met de (((universele ziel))), zal dus grotendeels intact blijven 

 

op de bovenstaande grafiek is een ideale wereld gesimuleerd, waarin een kind opgroeit in een gemeenschap, waarvan de ziel volledig verbonden is met de (((universele ziel)))

 

in dit geval zal de ziel van het kind dus gedurende het ganse leven volledig verbonden blijven met de (((universele ziel))), zoals we op de blauwe curve zien

 

op de rode curve zien we dat in dit geval de ziel van het kind een zeer snel leerproces doormaakt en op 30 à 35-jarige leeftijd volleerd is, als het ware opnieuw thuis komt bij de (((universele ziel))), net zoals dit bij boeddha, jezus, mohammed en velen na hen is gebeurd

 

uiteraard wordt de ziel in dit geval na de dood direct opgenomen door de (((universele ziel))) en is ze klaar om te levellen naar een volgende stap in haar evolutie

 

dit is de reden waarom er op deze grafiek geen groene curve is te zien

 

het is op dit principe van een (((bezielde))) gemeenschap waarop al eeuwenlang de opvoeding van de dalai lama is gebaseerd

 

dergelijke (((bezielde))) gemeenschappen vormen een zeer beschermende cocon voor de kinderen, vol onvoorwaardelijke liefde, waar ze zowel figuurlijk als letterlijk in een andere wereld leven, dan de klassieke mainstream maatschappij

door deze keuze, zullen hun zielen grotendeels met de (((universele ziel))) verbonden blijven en dienen ze als volwassene hun conditionering slechts minimaal te corrigeren om hun maximale potentieel te ontdekken, ontwikkelen en te benutten, zoals we op de volgende pagina zullen zien

 

dit is het mooiste geschenk dat we aan henzelf en onrechtstreeks aan het universum kunnen geven

 

het les tours des miracles project wil een netwerk maken van dergelijke (((gemeenschappen))), die minimaal in mate 7 verbonden zijn met de (((universele ziel))) en waar kinderen en volwassenen in het algemeen en toekomstige ouders in het bijzonder sedentair of als (semi)nomade kunnen verblijven als ze het leerproces van hun ziel op een duurzame manier willen versnellen

 

 

PRAKTISCH 

 

dan stelt zich natuurlijk de vraag of dergelijke (((gemeenschappen))) bestaan en waar we ze kunnen vinden

 

deze (((gemeenschappen))) bestaan wel degelijk, al is door de tijd heen zowel het aantal (((gemeenschappen))) als het aantal leden per (((gemeenschap))) afgenomen

we treffen ze hoofdzakelijk aan

  • bij autochtone volkeren zoals de nomaden, berbers, indianen, eskimo’s, aboriginals …

  • bij spirituele groepen zoals bijvoorbeeld in kloosters en hermitages 

  • in regio’s met een bevolkingspiramide met een uitzonderlijk brede basis, zoals bijvoorbeeld in west-, centraal- en oostafrika  

 

het zijn groepen van maximaal 250 intra geconnecteerde individuen, die als één enkele entiteit met één enkele superziel leven en die hun talenten/interesses ontdekken en ontwikkelen om ze onvoorwaardelijk ten dienste te stellen van de gemeenschap in de vorm van voeding, verzorging, onderwijs, sport & spel, muziek, creativiteit, ontspanning, humor …

 

ze zijn vrij in plaats van gehecht, er zijn geen wetten/grenzen/beperkingen, er is harmonie tussen mens, dier en natuur en op enkele persoonlijke bezittingen na is alles er gemeenschappelijk

angst, woede, verdriet, afkeer, conflicten, honger, kankers, hart- en vaatziekten, diabetes, slapeloosheid, depressie, acné en overgewicht zijn hun onbekend

ze kennen geen “systeem” voor religie, ordehandhaving, solidariteit, economie, milieu, onderwijs …, omdat er simpelweg geen nood aan is

 

hun collectieve prioriteit bestaat er uit om te zorgen, dat de ziel van de gemeenschap zo veel als mogelijk vervuld zal

zijn/blijven van de (((universele ziel)))

​de enige “regel”, die deze (((gemeenschappen))) dan ook kennen, is dat een individu, dat de integriteit van de ziel van de gemeenschap aantast, wordt verbannen uit de (((gemeenschap)))

 

veelal worden deze gemeenschappen als "primitief" beschouwd, aangezien ze minder gebruik maken van technologie, dan de klassieke, mainstream maatschappij, maar op het vlak van de ziel zijn ze veel geavanceerder en een inspiratie voor de gehele mensheid

 

het les tours des miracles project is actief op zoek naar (((gemeenschappen))), waarbij individuen hetzij als bezoeker, hetzij als resident kunnen verblijven

 

via de beschrijving van de (((gemeenschap))), de omgeving en het klimaat kunnen individuen een gepersonaliseerde tours des miracles-tocht maken om (tijdelijk) aan te sluiten bij (((gemeenschappen))) naar keuze

 

zo zullen deze (((gemeenschappen))) opnieuw en op een duurzame, organische manier groeien, zowel in aantal (((gemeenschappen))) als in aantal leden per (((gemeenschap)))

op dit moment is het aanbod beperkt tot één (((gemeenschap))) in zuidwest frankrijk

 

klik op detail op de onderstaande kaart om de fiche van de (((gemeenschap))) te bekijken

ook hier input steeds welkom

op de volgende pagina staat uitgelegd hoe we als volwassenen het leerproces van de ziel kunnen maximaliseren  

bottom of page