net zoals mensen, die willen vermageren, graag beroep doen op een weegschaal om de stand van zaken te kennen, is het eveneens handig om onze transformatie naar een leven in volle verbondenheid met ons ware, authentieke zelf te kunnen evalueren

 

dit kan ons helpen bij de beslissing om het transformatie proces te starten en laat ook toe om de transformatie te monitoren

 

we kunnen dit autonoom en zonder behulp van een toestel evalueren

 

AS VAN (WARE)² VERBONDENHEID

we nemen een (horizontale) as, die we onderverdelen in 10 eenheden

 

het nulpunt van deze as komt overeen met wanneer we volledig gedeconnecteerd zijn van ons ware, authentieke zelf en het maximum van 10 met wanneer we maximaal en onvoorwaardelijk geconnecteerd zijn met ons hoogste, authentieke zelf

 

we bevinden ons tussen de 0 en 2,5 als we in min of meerdere mate gedissocieerd zijn van ons ware, authentieke zelf

 

daar vallen onder andere alle momenten van mentaal lijden onder, zoals de angst, dat er iets zou kunnen gebeuren, wat we niet willen, zoals het verlies van gezondheid, geld, macht, status, liefde, aandacht, …

 

we bevinden ons tussen de 2,5 en 10 als we in min of meerdere mate verbonden zijn met ons ware, authentieke zelf

daar vallen onder andere alle vormen van liefde onder, zoals verwondering, creativiteit, aanvaarding, dienstbaarheid, geborgenheid, tederheid, speelsheid, humor, rust, leergierigheid, luisterbereidheid, iets bijleren,  ...

het is ook belangrijk te beseffen, dat dit een logaritmische as is, waarvan 2,5 het eigenlijke "nulpunt" is

een individu, dat zich op punt 3,5 van de as bevindt, wordt energetisch gezien zodoende geneutraliseerd door 10 individuen, die zich onder punt 2,5 bevinden, een individu, dat zich op punt 4,5 bevindt door 100, een individu op 5,5 door 1.000 ... en een individu op 9,5 door 10 miljoen 

MEETMETHODE

​het meetinstrument voor de zelfevaluatie wordt gevormd door ons eigen energieveld

de meeste personen zullen dit veld het best voelen in hun dominante hand, al kunnen sommige hoog sensitieve personen het veld door hun hele lijf voelen

 

dagdagelijks evalueren we vele zaken en personen als "goed/slecht", “juist/fout” of "normaal/abnormaal"

 

we zijn ons evenwel niet bewust, dat deze evaluaties bepaald worden door onze conditionering van ons onderbewustzijn en dus van individu tot individu verschillen

om objectief de waarheid te meten in welke mate we al dan niet verbonden zijn met ons ware, authentieke zelf, dienen we effectief maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te zijn met ons ware, authentieke zelf

zoals we weten, komt deze verbinding tot stand via het baarmoedergevoel 

vervolgens stellen we ons ware, authentieke zelf de vraag "in welke mate we tijdens een bepaalde periode van ons leven in fase met ons ware, authentieke zelf hebben geleefd" terwijl we rustig en ontspannen blijven, los van alle zintuigelijke prikkels en we ons 100% veilig en geborgen blijven voelen

 

​daarna glijden we traag de (middel)vinger van de dominante hand over de zelfevaluatie as terwijl we ons steeds op bovenstaande vraag blijven focussen en ze herhalen als een soort mantra

 

het is belangrijk om hierbij vooral lang uit te ademen en zeker niet de adem in te houden, aangezien een ingehouden adem voor stress staat

 

​op een gegeven moment zal ons ware, authentieke zelf een fysiek teken geven : dat kan ter hoogte van de keel zijn, maar evengoed aan de elleboog, de solar plexus of zelfs ons gehele lichaam ...

 

 

MEETRESULTATEN

 

onze duizenden dagelijkse daden, woorden en gedachten vertegenwoordigen uiteraard een heuse range aan waarden van verbondenheid met ons ware, authentieke zelf

 

voor de overzichtelijkheid van de oefening is het evenwel beter om met gemiddelden te werken, die toelaten een algemene trend te monitoren

 

zoals we op een eerdere pagina hebben gezien, kan je voor het grote deel van de curve met 3 tot 5-jarige gemiddelden werken, in zoverre er in die periode enkel sprake is van minitrauma’s

 

voor de periode rond traumatische ervaringen en de dark night of the soul, is het beter om met (half)jaarlijkse gemiddelden te werken

tijdens het proces om terug meer en meer verbonden te leven met ons ware, authentieke zelf, zal het verleidelijk zijn om dagelijks of wekelijks onze vooruitgang te monitoren

constant willen monitoren getuigt van een gebrek aan vertrouwen in het proces en daarmee zullen we enkel het sceptische duiveltje op onze schouder inspireren, net zoals dat het geval is indien we ons onderbewustzijn zouden overweldigen met veranderingen tijdens het proces

ook hier is het wenselijk om met drie- of zesmaandelijkse gemiddelden te werken

eenmaal we de grafiek getekend hebben, zal het verleidelijk zijn om met een beschuldigende vinger te wijzen naar onze omgeving en hen verantwoordelijk te stellen voor de (mini)trauma's uit onze jeugd, die onze conditionering hebben veroorzaakt

enerzijds mogen we niet vergeten, dat ook zij uiteraard als kind geconditioneerd werden door hun omgeving en zij ons in de meeste gevallen met de beste intenties en naar eigen vermogen hebben opgevoed

anderzijds hebben wijzelf ook nagelaten om ons te herconditioneren eenmaal wij daar intellectueel toe in staat waren