het mooiste geschenk, dat we aan het universum kunnen geven, is om er als mensheid collectief bewust voor te kiezen om maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te leven met ons ware, authentieke zelf

 

aldus zijn we in staat om ook maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te leven met onze omgeving en zodoende eerst de aarde en vervolgens het zonnestelsel als goede herders-conciërges te beheren

als we dit zouden willen, zijn we perfect capabel om aan de fysieke en mentale basisbehoeften van de volledige mensheid te voldoen

het komt er enkel op neer om de juiste prioriteiten te stellen, en dat is 100% onze verantwoordelijkheid

wereldwijd zijn we al verbonden op een fysieke en virtuele manier, de wereld is ons dorp geworden

we kunnen hier echter niet spreken van een ware, authentieke verbondenheid omdat ze nog teveel wordt bepaald door onze nood aan macht, geld, eer..

 

ooit zal dit wel het geval zijn ... stel je voor in welk paradijs we dan zullen leven

er zijn veel mensen, die zich daarvan bewust zijn, alleen gaat er nog veel energie verloren om te proberen het systeem te veranderen

 

een ware, authentieke mensheid begint bij een maximale en onvoorwaardelijke verbondenheid met ons ware, authentieke zelf

vervolgens kunnen we in ware, authentieke manier verbonden leven met ware, authentieke gemeenschappen

vervolgens zullen deze ware, authentieke gemeenschappen in ware, authentieke verbondenheid met elkaar leven 

deze gemeenschappen zullen zich, net zoals een olievlek op een wateroppervlak of een wijnvlek op een wit tafelkleed, uitspreiden over de gehele aarde

daarna kan de mensheid in ware, authentieke verbondenheid leven met het zonnestelsel

het moge duidelijk zijn : leven in ware, authentieke verbondenheid is net als het universum onbegrensd

op dat moment vervagen ook de fysieke grenzen van ons eigen lichaam en worden we één met alles  

de focus van onze onze energie dient dus enkel te liggen op een leven in ware, authentieke verbondenheid

 

be the change you want to see in the world zoals mahatma gandhi zo mooi heeft verwoord

 

het mooiste geschenk, dat we het universum kunnen geven, is om als mensheid er collectief bewust voor te kiezen om onszelf te transformeren en zo opnieuw maximaal en onvoorwaardelijk verbonden te zijn met ons ware, authentieke zelf

 

zodoende zal de mensheid eerst de aarde en later het zonnestelsel als een goede herder-conciërge kunnen beheren