top of page

ZELFEVALUATIE VAN ONZE ZIEL

 

net zoals een weegschaal onze twijfels wegneemt tijdens een vermageringsproces, is het ook handig om zelf te meten in welke mate onze ziel verbonden is met de (((universele ziel))) en in welke mate ze volleerd is

 

we nemen hiervoor een as, die we gelijkmatig onderverdelen van 0 tot 10

 

wat betreft de blauwe curve komt het punt 10 komt overeen met wanneer onze ziel volledig verbonden is met de (((universele ziel))) en het punt 0 met wanneer onze ziel volledig vervreemd is van de (((universele ziel)))

wat betreft de rode curve komt het punt 10 overeen met wanneer onze ziel volleerd is en het punt 0 met de start van het leerproces van de ziel

bemerk dat dit een logaritmische as is

 

als we ons op het punt 6 bevinden van de as, betekent dat niet, dat we tweemaal zoveel verbonden of volleerd zijn, dan wanneer we ons op het punt 3 bevinden, maar eerder duizendmaal

 

de bekomen waarde is eveneens geen waardeoordeel over onze zielen, maar bepaalt veeleer hun resterende potentieel

het is dus zeker niet zo, dat de zielen, die zich hoger op de as bevinden de "uitverkorenen" van de (((universele ziel))) zijn

de (((universele ziel))) is … (((ze))) is altijd, overal, voor alles en iedereen, onvoorwaardelijk in de ruimste zin van het woord

(((ze))) laat iedere ziel haar eigen pad vinden, op haar eigen manier, op haar eigen ritme, op het moment, dat zij er klaar voor is

 

voor de volledigheid merken we ook op, dat voor de blauwe curve het punt 2,5 het evenwichtspunt is en het eindpunt vormt van de opwaartse “constructieve” vortex en het beginpunt van de neerwaartse ”destructieve” vortex

 

de neerwaartse “negatieve” vortex staat voor lichaam, onzuiver, overleven, ziekmakend, destructie, donker, contractie en alle vormen van lijden zoals schaamte, schuld, apathie, woede, smart, hunker, trots …

 

de opwaartse “positieve” vortex staat voor ziel, zuiver, onsterfelijkheid, helend, creatie, licht, expansie en alle vormen van geluk zoals vrede, vreugde, gemoedsrust, liefde, logica, aanvaarding, bereidvaardigheid …

 

via radiësthesie kunnen we zelf eenvoudig bepalen in welke mate onze ziel verbonden is met de (((universele ziel))) of in welke mate onze ziel volleerd is

 

er bestaan geen “goede” of “foute” meetmethodes, iedereen dient voor zichzelf aan te voelen welke methode voor haar/hem het beste werkt

 

in elk geval vormt ons energieveld in het algemeen en ons lichaam in het bijzonder het meetinstrument

 

een pragmatische manier is om de as over de ganse breedte van een A4 blad te tekenen en dat blad horizontaal te leggen

 

om correct te meten, is het belangrijk, dat we ons in de neutrale mindset bevinden in een comfortabel kader, zo niet zullen we onze resultaten onbewust beïnvloeden

 

we verlaten dan kort even deze mindset om te vragen in welke mate onze zielen gedurende een periode verbonden met de (((universele ziel))) hebben geleefd als we de blauwe curve willen bepalen en in welke mate onze zielen volleerd zijn op een bepaalde leeftijd als we de rode curve willen bepalen

 

uiteraard kunnen we hier ook één van de vele, andere namen van de (((universele ziel))) gebruiken, het belangrijkste is, dat we er ons comfortabel bij voelen

 

daarna bewegen we onze hand over de schaal

 

​op een gegeven moment zal ons lichaam een fysiek teken geven : dat kan ter hoogte van de keel zijn, maar evengoed aan de elleboog, de solar plexus of zelfs ons gehele lichaam ...

 

sommige mensen beelden zich de as in terwijl ze de ogen sluiten en zijn in staat te meten zonder hun hand te verplaatsen, sommigen voelen zich comfortabeler met een pendel …

 

het is aan te raden om de eerste waardes te meten bij de conceptie en de geboorte

 

daarna kunnen we voor het grote deel van de curve elke 3 jaar een waarde bepalen 

 

voor de periode rond traumatische ervaringen en het dieptepunt van de curve, die ook de dark night of the soul, de donkere nacht van de ziel, wordt genoemd, is het beter om met (half)jaarlijkse waarden te werken

 

hoe meer we verbonden zijn met de (((universele ziel))), hoe meer we onze ziel als een onderdeel zullen zien van een groter geheel en dan kan het zinvol zijn om de ziel van groepen, samenlevingen, regio’s, landen, continenten en zelfs de mensheid te screenen

 

als we bijvoorbeeld de continenten screenen, zullen we zien dat de ziel van de mensheid in europa het mist verbonden is met de (((universele ziel))) en en de ziell van (west)afrika het meest

 

het is wellicht geen toeval, dat daar 1/3 van de bevolking jonger is dan 10 jaar

 

AUTO-SABOTAGE

 

we zijn tegelijkertijd onze beste therapeut én onze grootste saboteur 

het is belangrijk te beseffen, dat ons onderbewustzijn zich in een dominante positie bevindt en weerstand zal bieden tegen de verandering, vooral bij het begin van het transformatieproces

 

onze automatische piloot van ons onderbewustzijn verlangt naar de veiligheid van het familiaire, gekende en zal dus al het mogelijke doen om in de comfortzone van onze routine te blijven, zeker als we onszelf zouden overweldigen met teveel verandering

 

dat zal dan de vorm aannemen van het sceptische duiveltje op onze schouder, dat ons influistert, dat we toch nooit zullen slagen, dat het te hoog gegrepen is, dat we er nog niet klaar voor zijn, dat het verloren moeite is, dat je precies geen veranderingen vaststelt, dat jouw omgeving jou de rug zal toekeren, dat anderen precies sneller dan jou evolueren, dat we geboren losers zijn...

werkelijk alle excuses zijn goed om te blijven bij of terug te keren naar het familiaire, gekende …

 

​er is niets of niemand, die ons meer en efficiënter kan saboteren, dan dit sceptische duiveltje, dat we weliswaar onbewust zélf in ons hoofd creëren

onze conditionering bestaat uit onnoemelijk veel verschillende miniconditioneringen, waarvan we ons dienen te bevrijden, en er bestaat jammer genoeg geen quick fix methode om terug meer verbonden te zijn met de (((universele ziel)))

 

er is dus geen reden tot paniek als we ons de eerste dagen geen resultaat zouden zien zien, of erger nog : zouden denken een achteruitgang vast te stellen

 

als we realistisch zijn, kunnen we ervan uitgaan dat na een maand zeker al enkele nieuwe gewoonten in de automatische piloot van het onderbewustzijn van ons nieuwe zelf zullen opgenomen zijn

 

vergelijk het met iemand, die zich niet bewust is, dat hij iedere dag 30 gram lichter wordt om na een jaar vast te stellen, dat hij effectief tien kilogram is vermagerd

 

we zullen gaandeweg meer als observator naar gebeurtenissen kijken, daar waar deze vroeger reacties in ons triggerden

we zullen eveneens geleidelijk aan met liefde reageren op personen, zaken en situaties, die in het verleden lijden veroorzaakten

 

we zullen met tolerantie, aanvaarding en compassie in plaats van afwijzing en veroordeling reageren, met vrijgevigheid in plaats van gierigheid, met liefde in plaats van met haat, met vergevingsgezindheid in plaats van met wrok, met het gunnen in plaats van jaloezie ...

 

onze verbinding met de (((universele ziel))) zal er voor zorgen, dat ons immuunsysteem optimaal functioneert, we minder lichamelijke ongemakken zullen hebben en we maximaal ons potentieel ontdekken, ontwikkelen en benutten 

ook onze behoeften zullen verminderen tot onze échte basisbehoeften en ook dat zal ons lijden substantieel verminderen 

 

alle bovenstaande zaken bewijzen dat het transformatieproces aan de gang is

er is geen one size fits all : ieder pad is uniek, iedereen is op een ander moment klaar voor de volgende stap, iedereen is ook op een unieke manier verbonden van de (((universele ziel))) en iedere volleerde ziel concretiseert zich op een eigen, unieke manier

 

het is dus niet zo, dat iedere volleerde ziel een kloon van boeddha, jezus, mohammed … wordt 😊

op de volgende pagina staan een blog & biografie, die meer in detail een dergelijk, uniek pad illustreren

bottom of page