top of page

WAT ALS IK MIJN LEVEN NU PERFECT VIND?

deze website is dan op dit moment eenvoudigweg niets voor jou en uiteraard is dat OK

ieder pad is uniek, iedereen is kapitein op zijn/haar schip

WANNEER IS HET IDEALE MOMENT OM TE STARTEN?

 

het ideale moment om te starten is wanneer je er zelf volledig klaar voor bent

zoals hierboven vermeld, zijn we afkerig van verandering, zeker als we deze verandering niet kunnen controleren

 

zodoende zijn we ook de kampioen om redenen te bedenken om te wachten met veranderen

 

eerst we zullen wachten tot de lening afbetaald is, eenmaal de lening is afbetaald zullen we wachten totdat de kinderen afgestudeerd zijn en het huis verlaten hebben, daarna zullen we wachten tot onze partner er mee akkoord is …

 

we wachten en we blijven wachten 😊

in de meeste gevallen komen we pas in actie als we (al dan niet extreem) worden getriggerd

zoals op de voorbeeld pagina vermeld is de dark night of the soul, dit is wanneer we extreem diep in de put zitten, één van beste triggers 

WAT IS PRECIES MIJN VOORBESTEMMING?

 

uiteraard hebben we niet allemaal dezelfde voorbestemming

 

net zoals ons dna een unieke voorbestemming heeft, hebben ook onze woorden, gedachten, gevoelens en daden een unieke voorbestemming

 

met een beetje verbeelding zou je ze ons onzichtbare dna kunnen noemen

 

als we morgen zouden ontwaken met de gedachten, woorden en daden, zoals we zijn voorbestemd, dan zouden we hier mentaal totaal niet klaar voor zijn

 

de universele intelligentie, die uiteraard onze voorbestemming weet, zal ons beetje per beetje, als we er klaar voor zijn, helpen met de volgende stap in het veranderingsproces, zolang we de vraag om te worden, zoals we zijn voorbestemd, consistent herhalen

 

uiteraard laat onze intelligentie laat toe, dat we zélf een veranderingsproces zouden bedenken, visualiseren en plannen om dan aan het universum vragen om ons hierbij te helpen, dit is wat de meerderheid van de mensheid bewust of onbewust doet (zoals eerder vermeld, hebben we angst om iets abstracts te vragen, omdat we dan de controle kwijt zijn)

 

onze intelligentie verhoudt zich echter tot de universele intelligentie zoals het menselijk lichaam zich tot het universum verhoudt

 

net zoals er niemand bij het aanschouwen van een bevruchte eicel kan voorspellen hoe het fysieke dna zal uitgroeien, maar dit in feite wel al vastligt, zo kunnen we ook niet voorspellen en -stellen hoe onze woorden, gedachten en daden zullen uitgroeien zoals ze zijn voorbestemd, niettegenstaande deze ook al vastliggen

let wel, met “voorbestemming” bedoelen we niet, dat ons ganse leven noodlottig werd/is vastgelegd, maar wel ons unieke, voorbestemde groeipotentieel, zoals de vruchten van een volgroeide fruitboom

HOE ZAL DIT PROCES CONCREET VERLOPEN?

 

ieder proces is uniek, het is dus onmogelijk om te beschrijven wat er precies zal gebeuren

 

het is evenwel een traag proces, een evolutie en alles behalve een revolutie, en je zal er eigenlijk best niet veel van merken

 

je zal op momenten zelfs gaan twijfelen of het proces überhaupt wel nog aan de gang is (zie pagina : wat te doen bij twijfel tijdens het proces)

 

je kan het vergelijken met een boom, die je niet ziet groeien, maar als je iedere week een foto zou nemen zou je wel degelijk een verschil zien

 

als we in grote mate leven, zoals we zijn voorbestemd, zijn we als een met vruchten overladen fruitboom

WAT VERANDERT ER PRECIES TIJDENS HET PROCES?

hier kunnen we heel beknopt op antwoorden : ALLES 😊

 

het transformatieproces is een complete make-over, we spreken hier over onze versie 2.0

maar in sé gaat het over duizenden veranderingen, die over enkele jaren gespreid zullen zijn

 

voorbeelden hiervan kunnen zijn

meer sport & spel, gezonder eten, meer slaap en rust, meer ontspannen, meer tijd in de weidse ongerepte natuur doorbrengen, meer leven volgens het ritme van de natuur, vrijwilligerswerk, nieuwe mensen ontmoeten, een dagboek bijhouden, dingen doen, die je als kind graag deed , creatief zijn, yoga, meditatie, mindfulness, het focussen op de zintuigen tijdens het wandelen, eten, muziek beluisteren,... , op reis gaan, bidden, trauma’s uit het verleden een plekje kunnen geven, iets nieuws (aan)leren/onderzoeken, lezen, schrijven, vasten, "neen" leren zeggen, schrappen van behoeften/verslavingen, afstand doen van bezit

we zullen ook geleidelijk aan meer en meer met liefde reageren op personen, zaken en situaties, die in het verleden lijden veroorzaakten

we zullen met tolerantie, aanvaarding en compassie in plaats van afwijzing en veroordeling reageren, met vrijgevigheid in plaats van gierigheid, met liefde in plaats van met haat, met vergevingsgezindheid in plaats van met wrok, met het gunnen in plaats van jaloezie ...

 

ons immuunsysteem zal meer en meer optimaal functioneren, we zullen minder lichamelijke ongemakken hebben, we zullen minder piekeren en we zullen maximaal ons potentieel ontdekken, ontwikkelen en benutten 

 

​ook onze behoeften zullen verminderen tot onze échte basisbehoeften en ook dat zal ons lijden substantieel verminderen 

VANAF WANNEER EERSTE RESULTATEN?

​​onze conditionering bestaat uit onnoemelijk veel verschillende miniconditioneringen, waarvan we ons dienen te bevrijden, en er bestaat jammer genoeg geen magisch druïdendrankje om deze programma's in één klap te verwijderen

er is dus geen reden tot paniek als we ons de eerste dagen geen resultaat zouden zien zien, of erger nog : zouden denken een achteruitgang vast te stellen

zoals eerder vermeld, komt het er op neer om onze mindset structureel te veranderen, zodat onze mindset meer en meer katalysator wordt en minder en minder saboteur 

eenmaal dit het geval is, zullen we na een maand zeker al in grotere mate leven zoals we zijn voorbestemd

WAT ALS MIJN INTUITIE RADICALE VERANDERINGEN SUGGEREERT?

 

de meeste veranderingen zijn reversibel en kunnen dus, indien gewenst, ongedaan gemaakt worden, maar de ervaring leert, dat dit “nooit” gebeurt

uiteraard zullen er zaken zijn, die voor onze ratio als zeer radicaal zullen overkomen

 

we denken hierbij aan het verbreken van een relatie, het indienen van een ontslag, het veranderen van huisvestiging, het emigreren …

 

ook hier is het belangrijk niks te willen forceren, als je er niet klaar voor bent, is dat geen probleem

 

slaap er één of meerdere nachtjes over en indien er nog altijd twijfel is, dan hou je alles gewoon zoals het is

 

HOE KAN IK HET PROCES VERKORTEN?

 

er bestaat geen quick fix solution, zoals reeds meermaals beschreven, is dit een continu, traag groeiend organisch proces van enkele jaren

 

de essentie is in ieder geval om de mindset zoveel mogelijk als katalysator te laten functionneren en zo minimaal mogelijk als saboteur

bottom of page