het mooiste geschenk, dat we aan onze kinderen kunnen geven, is er bewust voor te kiezen om hen te laten opgroeien in gemeenschappen van individuen, die maximaal en onvoorwaardelijk verbonden leven met hun ware, authentieke zelf en hun omgeving

 

door deze preventieve keuze, zullen zij hun ganse leven grotendeels verbonden blijven met hun ware, authentieke zelf en dienen ze als volwassene hun conditionering slechts minimaal te corrigeren om hun maximale potentieel te ontdekken, ontwikkelen en te benutten

 

dan stelt zich natuurlijk de vraag of dergelijke gemeenschappen bestaan en waar we ze kunnen vinden

 

deze authentieke gemeenschappen bestaan wel degelijk, al is door de tijd heen zowel het aantal authentieke gemeenschappen als het aantal leden per gemeenschap afgenomen

we treffen ze aan bij volkeren, die in harmonie met de ongerepte, ongeconditioneerde natuur leven, zoals de nomaden, berbers, indianen, eskimo’s, aboriginals …

 

het zijn groepen van maximaal 250 individuen, die als één enkele entiteit leven en die hun talenten/interesses ontdekken en ontwikkelen om ze onvoorwaardelijk ten dienste te stellen van de gemeenschap in de vorm van voeding, verzorging, onderwijs, sport & spel, muziek, creativiteit, ontspanning, humor …

 

ze kennen geen “instituten” voor religie, ordehandhaving, economie, milieu …

ze zijn vrij in plaats van gehecht, er zijn geen grenzen/beperkingen, er is harmonie tussen mens, dier en natuur en op enkele persoonlijke bezittingen na is alles er gemeenschappelijk

conflicten, honger, kankers, hart- en vaatziekten, diabetes, slapeloosheid, depressie, acné en overgewicht zijn hun onbekend

veelal worden deze volkeren als "primitief" beschouwd, aangezien ze minder gebruik maken van technologie, dan de klassieke, mainstream maatschappij 

één van de grootste uitdagingen bestaat er uit om te bepalen welke moderne technologie deze gemeenschappen structureel kan ondersteunen, zonder de verbinding met hun ware, authentieke zelf en hun omgeving te hypothekeren

het les tours des miracles project is op zoek naar dergelijke authentieke gemeenschappen, waarbij individuen kunnen aansluiten eenmaal ze er klaar voor zijn : logischerwijs kan een individu slechts in ware, authentieke verbondenheid leven met anderen als hij/zij in ware verbondenheid leeft met zichzelf 

zo zullen deze authentieke gemeenschappen opnieuw en op een duurzame manier groeien, zowel in aantal gemeenschappen als in aantal leden per gemeenschap

ook hier input steeds welkom