eenmaal we ons bewust zijn van onze conditionering kunnen we ofwel zelf bewust kiezen om ons tijdens ons leven te deconditioneren, ofwel zorgt de bron ervoor dat deze deconditionering na onze dood gebeurt

 

de keuze om ons te bevrijden van individueel lijden en fysieke ongemakken en ons potentieel optimaal te ontdekken, ontwikkelen en te benutten, doen we dus in eerste plaats om onszelf een schitterend geschenk te geven en niet om de bron van alle leven te gehoorzamen of te plezieren

 

HET BAARMOEDERGEVOEL

de baarmoeder is een plaats waar we ons rustig, veilig en geborgen voelen en dat is niet toevallig 

dit in utero gevoel vormt de unieke sleutel waarmee we met ons ware, authentieke zelf kunnen verbinden​ en zal een centrale rol spelen gedurende het ganse deconditioneringsproces

onze conditionering zorgt ervoor, dat ​we momenten kennen waarin we ons baarmoedergevoel loslaten omdat we in overlevingmodus gaan

deze momenten van lijden zullen de inspiratie vormen voor onze deconditionering zoals we hieronder zullen zien

het is evenwel belangrijk om niet te lang in deze overlevingsmodus te blijven en ons opnieuw rustig, veilig en geborgen te voelen

dit kan onder andere op volgende manieren

 

de makkelijkse manier is door onszelf onvoorwaardelijke liefde geven, omdat deze liefde synoniem staat voor een maximale verbondenheid met ons ware, authentieke zelf

verder kan dit door onze grenzen aan te geven, door zonder enige vorm van oordeel maar vol mededogen "nee" te zeggen tegen personen, omgevingen en gebeurtenissen waar we ons niet comfortabel bij voelen

tot slot kunnen we dezelfde technieken gebruiken, die ons helpen om ons op het hier en nu te focussen, zoals de 4-7-8 buikademhalingsoefeningen, meditatie, yoga, mindfulness, tai-chi, het focussen op de zintuigen tijdens het wandelen, eten, muziek beluisteren

ZELFOBSERVATIE EN -ANALYSE

zoals reeds gezegd, is de mens een gewoontedier en leven we tot 95% van onze tijd routinematig op de automatische piloot van ons onderbewustzijn

 

zoals op de vorige pagina gezien, worden onze routines en dus onze comfortzone gevormd en beïnvloed door gebeurtenissen uit ons verleden

 

alles wat familiair, gekend aanvoelt, beschouwen we als “goed”, zonder dat we ons indertijd bewust de vraag gesteld hebben of dit effectief goed voor ons was

 

als we terug meer in verbondenheid willen leven met ons ware, authentieke zelf, is het dus nodig om onze patronen te screenen en objectief te observeren wanneer we niet in verbondenheid leven met ons ware, authentieke zelf

 

via ons baarmoedergevoel kunnen we als neutrale, objectieve toeschouwer naar onszelf kijken

deze zelfobservatie en -analyse laat ons toe om bewust te worden van ons lijden

dit lijden zal als input gebruikt worden bij het dagboek van onze toekomstige zelf, zoals we hieronder zullen zien

 
 

BEWUST KIEZEN IN HET HIER EN NU

gedurende 5% van onze tijd maken we bewuste keuzes via onze aandacht spier, die zorgt voor onze focus in het hier en nu

daar waar ons onderbewustzijn vooral in het verleden leeft en 95% van ons dagdagelijkse leven bepaalt, zijn het onze focus en onze concentratie in het hier en nu, waarmee we in de overige 5% van onze tijd bewust kunnen kiezen hoe onze toekomstige versie van onszelf er zal uit zien

door dagelijks onze aandacht spier te trainen, kunnen we via onze focus en concentratie efficiënter het onderbewustzijn herconditioneren

de 4-7-8 buikademhalingsoefeningen, meditatie, yoga, mindfulness, tai-chi, het focussen op de zintuigen tijdens het wandelen, eten, muziek beluisteren… zijn allemaal technieken, die ons helpen onze focus te trainen  


 

DAGBOEK VAN ONZE TOEKOMSTIGE ZELF

 

ons brein kent geen enkel onderscheid tussen de werkelijkheid en onze verbeelding en daar zullen we dankbaar gebruik van maken in het dagboek van ons toekomstige zelf

 

als input voor ons dagboek nemen we alle vormen van mentaal lijden en fysieke ongemakken

 

zij zijn de sleutels tot onze herconditionering : aangezien zij de resultaten zijn van onze (mini)trauma’s, vormen zij de gidsen, die ons tonen, hoe we opnieuw dichter naar ons ware, authentieke zelf kunnen toegroeien

 

we nemen dus intuïtief één van de vormen van mentaal lijden of fysieke ongemakken en maken dat het onderwerp van onze dagelijkse intentie om te veranderen

 

we maken ook dagelijks een mini-belofte aan onszelf om onze intentie, om opnieuw meer in verbondenheid met onze ware, authentieke zelf te leven, in daden om te zetten

 

het is belangrijk, dat we deze dagelijkse belofte kunnen houden en daarom is het beter om het veranderingsproces zeer laagdrempelig en weinig ambitieus aan te vatten met één kleine intentie en pas over te schakelen naar een volgende intentie eenmaal deze eerste intentie in onze automatische piloot vergrendeld zit

 

dit betekent uiteraard niet, dat we geen wachtlijst, met volgende topics voor het dagboek, kunnen aanleggen 

 

een tijdstip en een setting, waar we ons, net zoals in een baarmoeder, maximaal veilig, rustig en geborgen voelen en zelfanalyse, die dagelijks resulteert in intenties en acties, vormen samen met een onwrikbaar geloof, een continu engagement en een engelengeduld de essentie van het proces

voor de meesten zal net na het ontwaken of net voor het slapen het ideale tijdstip zijn

de ideale setting kan vele vormen aannemen, maar afwezigheid van zintuigelijke prikkels, met uitzondering van achtergrondmuziek, zijn voor de meeste individuen bevorderlijk  

 

het is ook best om een template te hebben waarop het eerste deel van de zinnen reeds ingevuld is, die we dan dagelijks spontaan, met de inspiratie van het moment, kunnen aanvullen

 

een voorbeeld hiervan kan zijn

 • vandaag oefen ik om … (hier beschrijven we ons alternatief voor het fysieke of mentale lijden, dat we wensen te veranderen)

 • vandaag ontdek/ontwikkel/benut (kiezen wat past) ik verder mijn potentieel door

 • ik ben dankbaar voor … (hier focussen we op positieve zaken, die reeds werkelijk bestaan; dit helpt om verbeelding en werkelijkheid in elkaar te laten overvloeien)

 • vandaag oefen ik door … (hier beschrijven we ons nieuwe gedrag)

 • vandaag oefen ik omdat … (hier beschrijven we onze motivatie)

 

deze zinnen kunnen voorafgegaan worden door een mantra, dat het waarom, hoe en wat van het transformatie proces samenvat

 

een voorbeeld hiervan kan zijn

 

ook vandaag ga ik gezonder en met minder lijden door het leven en ontdek, ontwikkel en benut ik meer en meer mijn potentieel

ook vandaag word ik een stukje opnieuw geboren zodat ik opnieuw meer verbonden ben met mijn ware, authentieke zelf en mijn omgeving

ook vandaag analyseer ik mezelf en gebruik mijn lijden als input voor mijn dagelijkse intentie en actie om mijn conditionering te doorbreken en dat door

 • mijn focus, bewustwording, mijn baarmoedergevoel of mijn verbondenheid met mezelf en mijn omgeving te trainen

 • verder mijn potentieel te ontdekken/ontwikkelen en te benutten  

eender welke vorm van onvoorwaardelijke liefde kan als dagelijkse intentie en actie gebruikt worden voor ons dagboek

 

hierbij enkele voorbeelden betreffende

 • het trainen van focus en bewustwording via dagboek, gebed, meditatie, vasten, concentratiespelen (sudoku, schaken, rumik kubus, kruiswoordraadsels...), iets onderzoeken, bewonderen, 4-7-8 buikademhalingsoefeningen, yoga, mindfulness, tai-chi, het focussen op de zintuigen tijdens het wandelen, eten, muziek beluisteren ...

 • het trainen van het baarmoedergevoel via meditatie, rust, ontspanning, levens volgens het ritme van de natuur, vol mededogen "neen" zeggen, schrappen van behoeften/verslavingen, vasten , afstand doen van bezit

 • het trainen van de verbondenheid met onszelf en onze omgeving via relaties op te bouwen, vergiffenis schenken, lachen, puur eten, dankbaar zijn, tolerant zijn, geven, tijd doorbrengen in de wijdse, ongerepte natuur, luisterbereidheid 

 • het ontdekken en ontwikkelen van ons potentieel via iets nieuws (aan)leren, lezen, creatief zijn, sport en spel

 • het benutten van ons potentieel via dienstverlening, uiteraard zonder daarvoor iets in de plaats te willen 

het bijhouden van het dagboek is een intuïtieve oefening, er bestaat geen goed of fout en dus is het niet zinvol om de antwoorden te forceren …

 

indien mogelijk visualseren we eveneens de zaken, die we beschrijven, omdat dit eveneens helpt om verbeelding en werkelijkheid in elkaar te laten overvloeien

 

zodoende zal het onderbewustzijn minder weerstand bieden als we later op de dag onze intentie ook daadwerkelijk in de praktijk omzetten

het is ook zeer zinvol om net voor het slapengaan ons dagboek te debriefen in een soort ceremonie, waarbij we dagelijks onze succesjes overlopen 

 

ONS GROOTSTE OBSTAKEL IS ... ONSZELF

 

we zijn tegelijkertijd onze beste therapeut én onze grootste saboteur 

het is belangrijk te beseffen, dat ons onderbewustzijn zich in een dominante positie bevindt en weerstand zal bieden tegen de verandering, vooral bij het begin van het transformatieproces

 

onze automatische piloot van ons onderbewustzijn verlangt naar de veiligheid van het familiaire, gekende en zal dus al het mogelijke doen om in de comfortzone van onze routine te blijven, zeker als we onszelf zouden overweldigen met teveel verandering

 

dat zal dan de vorm aannemen van het sceptische duiveltje op onze schouder, dat ons influistert, dat we toch nooit zullen slagen, dat het te hoog gegrepen is, dat we er nog niet klaar voor zijn, dat het verloren moeite is, dat je precies geen veranderingen vaststelt, dat jouw omgeving jou de rug zal toekeren, dat anderen precies sneller dan jou evolueren, ...

werkelijk alle excuses zijn goed om te blijven bij of terug te keren naar het familiaire, gekende …

er is niets of niemand, die ons meer en efficiënter kan saboteren, dan dit sceptische duiveltje, dat we weliswaar onbewust zélf in ons hoofd creëren

het is daarom ook belangrijk om consequent onze dagelijkse belofte aan onszelf in te willigen en onze intentie bewust in daden om te zetten

 

zo bouwen we ons zelfvertrouwen (letterlijk : het vertrouwen van onszelf) terug op, na al die jaren, waarin we niet geluisterd en/of niet gehandeld hebben volgens ons ware, authentieke zelf en we zo het sceptische duiveltje op onze schouder een reden tot bestaan hebben gegeven

eenmaal ons onderbewustzijn gelooft in en verlangt naar een leven waarin we volledig in verbondenheid leven met ons ware, authentieke zelf en onze omgeving, zal dit in onze automatische piloot van ons onderbewustzijn opgenomen worden en zal het onderbewustzijn 24 uur per dag, dag na dag, alles in het werk stellen om dit werkelijkheid te laten worden, wat er ook gebeuren mag

OPNIEUW GEBOREN WORDEN

 

onze conditionering bestaat uit onnoemelijk veel verschillende miniconditioneringen, waarvan we ons dienen te bevrijden, en er bestaat jammer genoeg geen quick fix methode om ons brein te herprogrammeren

 

onze eerste fysieke geboorte is een proces van vele maanden, waarbij de fysieke verbondenheid van de navelstreng cruciaal is

evenzo is onze tweede, mentale wedergeboorte een proces van vele maanden, waarin onze maximale en onvoorwaardelijke mentale verbondenheid met ons ware, authentieke zelf een cruciale rol speelt

onze wedergeboorte is overigens een discontinu proces en dus is er geen reden tot paniek als we ons de eerste dagen geen resultaat zullen zien, of erger nog : een achteruitgang denken vast te stellen

 

als we realistisch zijn, kunnen we  ervan uitgaan dat na een maand zeker al enkele nieuwe gewoonten in de automatische piloot van het onderbewustzijn van ons nieuwe zelf zullen opgenomen zijn en het beste nieuws is, dat wij deze nieuwe gewoonten bewust zélf gekozen hebben

 

vergelijk het met iemand, die zich niet bewust is, dat hij iedere dag 30 gram lichter wordt om na een maand vast te stellen, dat hij effectief een kilogram is vermagerd

 

hoe meer we in verbondenheid leven met ons ware, authentieke zelf, hoe sneller het deconditioneringsproces zal vorderen en hoe meer we met liefde zullen reageren op personen, zaken en situaties, die in het verleden lijden veroorzaakten

 

we zullen met tolerantie, aanvaarding en compassie in plaats van afwijzing en veroordeling reageren, met vrijgevigheid in plaats van gierigheid, met liefde in plaats van met haat, met vergevingsgezindheid in plaats van met wrok, met het gunnen in plaats van jaloezie ...

 

we zullen dankbaar zijn om ons lijden, omdat we dit nu niet meer zien als iets, waartegen we dienen te vechten, maar als een gids naar een ware, authentieke verbondenheid met onszelf en onze omgeving

ons baarmoedergevoel zal ook hoe langer hoe aanweziger zijn en er voor zorgen, dat we maximaal ons potentieel ontdekken, ontwikkelen en benutten 

tot slot zullen onze behoeften verminderen tot onze échte basisbehoeften en ook dat zal ons lijden substantieel verminderen

 

ILLUSIE VAN HET LIJDEN

onze conditionering bepaalt hoe we de wereld zien 

 

bij onze geboorte zien we de wereld als een grote speeltuin en naarmate we geconditioneerd worden, zien we diezelfde wereld meer en meer als een slagveld 

dit bevestigt dat onze conditionering ervoor zorgt dat we in de illusie van het lijden leven

als we aan drie getuigen van eenzelfde ongeval vragen om objectief een verslag van de feiten te geven, zouden we drie verschillende percepties krijgen

deze ​drie verschillende percepties kunnen onmogelijk allemaal de waarheid in pacht hebben en zijn dus allesbehalve objectief te noemen
 

we zeggen wel eens, dat de waarheid in het midden ligt, maar ook dat is een illusie

enkel het compromis tussen verschillende opinies ligt in het midden

de waarheid komt enkel naar boven als we maximaal en onvoorwaardelijk verbonden zijn met ons ware, authentieke zelf

 

AUTHENTIEKE GEMEENSCHAPPEN

 

een zeer efficiënte manier om terug in verbondenheid te leven met ons ware, authentieke zelf en onze omgeving is door aan te sluiten bij gemeenschappen van individuen, die in volledige harmonie leven met hun ware, authentieke zelf en hun omgeving zoals beschreven op een verdere pagina