eenmaal we ons bewust zijn van onze conditionering kunnen we ofwel zelf kiezen voor onze deconditionering, ofwel gebeurt deze deconditionering na onze dood

 

de keuze om ons te bevrijden van individueel lijden, doen we dus omdat we onszelf enorm graag zien en niet om de bron van alle leven te gehoorzamen of te plezieren

 

de meeste individuen kiezen om zich te deconditioneren door bewust meer en meer zaken, die getuigen van liefde, zoals meditatie, yoga, mindfulness, tai-chi, zang, dans, kunst, cocooning, in de natuur verblijven, bio voeding, ademhalingsoefeningen, bezinning, retraites, vasten … in het dagelijkse leven te integreren

 

hierdoor wordt op termijn ons onderbewustzijn een stuk gedeconditioneerd en dat is natuurlijk prima

 

verder op de website zullen we illustreren, dat dit vele jaren zal duren als we ons op deze manier volledig willen deconditioneren

 

het is evenwel veel efficiënter om rechtstreeks het onderbewustzijn te deconditioneren

 

als ons onderbewustzijn gelooft in en verlangt naar een leven in pure liefde, dan zal het 24 uur per dag, dag na dag, alles in het werk stellen om dit werkelijkheid te laten worden, wat er ook gebeuren mag

 

hieronder werden enkele methodes vermeld, aanvullingen zijn uiteraard welkom 

 

 

AUTOSUGGESTIE : MANTRA DEL AMOR

 

een autonome, eenvoudige en heel efficiënte methode om ons te bevrijden van het individuele lijden, bestaat erin om ons onderbewustzijn te herconditioneren door veelvuldig dezelfde boodschap te herhalen, net zoals dit in reclames gebeurt

 

deze boodschap zit vervat in het mantra, dat we minstens ’s morgens bij het opstaan en ’s avonds voor het slapen herhalen

 

DAG NA DAG, WAT ER OOK GEBEUREN MAG BEN IK STEEDS MEER EN MEER OPNIEUW DE LIEFDE

DE PURE, ALLESOMVATTENDE LIEFDE, WAARMEE IK BEN GEBOREN

 

tijdens het reciteren van het mantra dienen we eveneens vervuld van en begeesterd zijn door pure liefde

 

we zijn volledig ontspannen, volledige gefocust en we geloven in en verlangen om terug in de waarheid van de pure, allesomvattende liefde, waarmee we zijn geboren, te leven

 

om het mantra steeds hetzelfde aantal maal te reciteren en de focus niet te verliezen, is een hulmiddel om te tellen aan te raden, bijvoorbeeld een touw met 20 knopen of een rozenkrans

 

AUTOSUGGESTIE : PERSOONLIJKE LIEFDESFILM

 

we kunnen verder ons onderbewustzijn herconditioneren met een persoonlijke film over de momenten van pure liefde uit ons leven

 

bij twijfel kunnen we deze momenten evalueren op de lijden-liefde as, zoals op de volgende pagina uitgelegd

 

tijdens deze momenten zal een mix van emoties van pure liefde ons omringen zoals de stoom van een hete douche

 

deze mix kan bestaan uit geborgenheid, zegening, gelukzaligheid, verwonderding, vrede, veiligheid, koestering, heling, aanvaarding, onbegrensdheid, ... ontvangen of geven

 

we zullen ons terug een stuk kind voelen, we zullen geen besef meer hebben van tijd en ruimte en veelal zal de ervaring gepaard gaan met muziek, humor en zonlicht 

 

we schakelen foto’s of video’s, die we met deze momenten associëren, aaneen tot een filmpje of een presentatie

 

het filmpje of de presentatie kan aangevuld worden met korte beschrijvingen en met muziek of geluid, die we met pure liefde associëren

 

ook het tijdens het bekijken van onze persoonlijke film dienen we eveneens vervuld van en begeesterd zijn door pure liefde

 

 

KINDEREN ALS BRONNEN VAN PURE, ALLESOMVATTENDE LIEFDE

 

zoals op de volgende pagina uitgelegd, gaat de conditionering van kinderen behoorlijk snel, al zijn ze nog altijd veel minder geconditioneerd dan de meeste volwassenen

 

vooral tussen de 0 en de 6 jaar vormen de kinderen, in zoverre ze niet geconditioneerd werden door trauma’s, onuitputtelijke bronnen van de pure, allesomvattende liefde

 

zodoende kunnen interacties met kinderen zeer zinvol zijn voor volwassenen, die zich aan het bevrijden zijn van de illusie van het individuele lijden

 

het is evenwel belangrijk dat de volwassenen geen dominante houding aannemen tegenover de kinderen

 

er zijn geen verplichtingen, niets wordt verboden of geweigerd, zolang uiteraard de fysieke integriteit niet in het gedrang komt